INFORMACJA: zmiana cen na rok 2021

Szanowni Państwo!
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją, która dotyczy zmian cenowych począwszy od 1 stycznia 2021 roku. Z powodu pandemii Covid-19 mijające miesiące wiązały się z niespodziewanymi trudnościami w utrzymaniu stabilności i zapewnieniu odpowiednich warunków dla prowadzenia biznesu. W tym szczególnym okresie staraliśmy się sprostać wyzwaniom – wsparcia naszych Klientów oraz zapewnieniu dostępności stanów magazynowych komponentów. Mimo zmieniających się cen oraz problemów w dostawach surowców, udało nam się zagwarantować nieprzerwaną sprzedaż w tym trudnym czasie.

Mamy nadzieję, że kolejny rok, mimo wielu niepewności które wciąż wiążą się z pandemią, będzie dobrym czasem rozwoju biznesu. Jednak już dziś widzimy, że presja na wzrost cen surowców, m.in. spowodowana zmianami regulacji celnych Unii Europejskiej a przez to spodziewaną znaczną podwyżką cen zakupowych profili aluminiowych, będzie się utrzymywać. W związku z powyższym, aby zapewnić najwyższą jakość komponentów BESTA, podjęliśmy decyzję o podwyżce cen o 4 %. Korekta cenników będzie dotyczyć zamówień składanych od 1 stycznia 2021 roku, a ewentualne dalsze decyzje na tym polu będą zależne od rozwoju sytuacji w pierwszym półroczu przyszłego roku.

Dziękując za zrozumienie, mamy nadzieję, że zmiana nie wpłynie na naszą dotychczasową współpracę, niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu w tej sprawie z Działem Sprzedaży.

Przy tej okazji chcielibyśmy też poinformować o nowej wersji serwisu firmowego www.besta.wroc.pl. Zachęcamy do odwiedzin i śledzenia aktualnych zmian oraz nowości w ofercie.

Leave a reply