LOGOTYPY

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
NA LATA 2014-2020

Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw
Poddziałanie: 1.4.1. Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny
Schemat: 1.4.1.B.a.b Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne:
a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe
b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno – procesowych przedsiębiorstw

BENEFICJENT
BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

TYTUŁ PROJEKTU
Wdrożenie długoterminowej (kompleksowej) strategii biznesowej firmy BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW sp. z o.o. sp.k. celem ekspansji na rynki zagraniczne

CELE PROJEKTU
Celem Projektu jest zwiększenie międzynarodowej ekspansji Beneficjenta, a tym samym pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych i wzrost sprzedaży ogółem, co pozwoli zwiększyć rentowność oraz uzyskać długoterminową przewagę konkurencyjną Beneficjenta w związku z rozszerzeniem działalności eksportowej

PLANOWANE EFEKTY
Podpisanie 4 kontraktów handlowych zagranicznych w 2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU
199 666,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH
138 266,10 PLN

www.mapadotacji.gov.pl