Dążeniem firmy BESTA jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań Klientów.
Naszym celem jest ciągłe doskonalenie jakości wyrobów i usług, co realizować będziemy poprzez:

  • Rozwój systemów pod kątem spełnienia wymagań i oczekiwań Klienta.
  • Kulturalną i rzetelną obsługę Klienta.
  • Rozwijanie współpracy z dostawcami.
  • Podnoszenie kwalifikacji pracowników.

Zobowiązujemy się do spełnienia wytycznych normy PN-EN ISO 9001:2015 mających zastosowanie wymagań oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.
Zobowiązuję się do osobistego sprawowania nadzoru oraz udostępnienia niezbędnych środków pozwalających na utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015.
Deklaruję wolę stałej realizacji Polityki Jakości, czego efektem będzie satysfakcja Klienta a także sukces firmy.

Prezes Zarządu
Bernadeta Tomków
19-04-2017

Wyrazem spełniania najwyższych norm i standardów jest przyznanie firmie BESTA certyfikatu potwierdzającego, że System Zarządzania Jakością w Organizacji działa zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2015.

Wysokie standardy i wiarygodność Firmy zostały potwierdzone licznymi wyróżnieniami i nagrodami, takimi jak Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy czy wyróżnienie przyznane przez Państwową Inspekcję Pracy. Firma jest także laureatem programu „Biała Lista”.

Firma BESTA wprowadza na rynek nowatorskie i autorskie rozwiązania w dziedzinie systemów technik osłon okiennych.

Rozwiązania produktowe firmy BESTA objęte są ochroną patentową na terenie Polski i zagranicą.