Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – Bon na cyfryzację

Oś priorytetowa: 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację

BENEFICJENT

BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

TYTUŁ PROJEKTU

Cyfrowe zarządzanie produkcją poprzez wdrożenie systemu MES

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie Beneficjentowi warunków skutecznego funkcjonowania w sytuacji wystąpienia epidemii chorób zakaźnych (i nie tylko).) poprzez wdrożenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacji procesowej – ucyfrowienia procesu zarządzania produkcją.

PLANOWANE EFEKTY

Ucyfrowienie poprzez system MES (Manufacturing Execution System – system zarządzania produkcją) planowania produkcji i raportowania z obszaru produkcji.

WARTOŚĆ PROJEKTU

241 700,00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

205 455,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19