Polityka Prywatności i korzystania z plików cookie
przez BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

 

BESTA im. Stanisława Tomków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się chronić dane osobowe użytkowników, odwiedzających i korzystających ze strony internetowej Spółki pod adresem: http://besta.wroc.pl/.
Niniejsza Polityka Prywatności i korzystania z plików Cookiem stanowi informację o tym, jak Spółka zbiera, wykorzystuje oraz chroni wszystkie dane osobowe:

 1. Odwiedzających i Użytkowników strony internetowej: http://besta.wroc.pl/,
 2. Kandydatów do pracy w Spółce,
 3. Pracowników Spółki,
 4. Współpracowników Spółki,
 5. Klientów Spółki,
 6. Dostawców Spółki,
 7. Przedstawicieli Klientów i Dostawców Spółki,
 8. Odwiedzający Biuro Spółki.

W związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością, przetwarzana ona dane osobowe różnych osób, w odmiennych celach, w odmiennym zakresie, na różnej podstawie prawnej wskazanej w RODO. Stąd też, aby przekazać Państwu przejrzysty komunikat, w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności i korzystania z plików cookie informacje dotyczące zbierania, wykorzystywania oraz ochrony Państwa danych osobowych przez Spółkę zostały pogrupowane, w rozróżnieniu na powyżej wskazane grupy.
Definicje pojęć, które zostały użyte w Polityce Prywatności i korzystania z plików cookie.

Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, która można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Spółka lub Administrator – BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 55E/F, 53-611 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000586543, NIP: 8943069280, REGON: 363045234, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub chcą Państwo skorzystać z przysługujących uprawnień w związku z przetwarzaniem danych osobowych, kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem e-mail: besta@besta.wroc.pl lub drogą korespondencyjną na adres Administratora: ul. Strzegomska 55E/F, 53-611 Wrocław.
Pani/Pan lub Państwo – każda osoba fizyczna, której dane osobowe Administrator przetwarza, w szczególności: Odwiedzający i Użytkownicy strony internetowej: http://besta.wroc.pl/, Kandydaci do pracy w Spółce, Pracownicy Spółki, Współpracownicy Spółki, Klienci Spółki, Przedstawiciele Klientów Spółki, Dostawcy Spółki, Przedstawiciela Dostawców Spółki, Odwiedzający Biuro Spółki

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1).
Procesor lub Podmiot Przetwarzający – podmiot trzeci (osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot), któremu Administrator przekazuje Pani/Pana dane osobowe lub ich cześć do przetwarzania w jego imieniu.

 1. Odwiedzający i Użytkownik strony internetowej
  Strona internetowa Administratora http://besta.wroc.pl/używa plików cookie, które umożliwiają jej poprawne działanie, statystykę, analizę i badanie ruchu na stronie, jak również zindywidualizowanie jej treści i reklam.
  Termin „cookie”, „ciasteczko” oznacza wszelkie technologie, za pomocą których zapisywane są informacje z urządzenia, takiego jak np. telefon, komputer, z którego Pani/Pan odwiedza stronę Administratora.
  Istnieją różnego rodzaju pliki cookie, m.in. pliki cookie własne, czyli pochodzące z bezpośrednio odwiedzanej strony internetowej, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące z innej witryny, niż ta odwiedzana. Jedne z plików funkcjonują stale, tak długo, jak pozwalają na to ustawienia przeglądarki użytkownika, a inne kasowane są po zamknięciu przez użytkownika sesji przeglądarki.
  Administrator przedstawia poniżej z jakiego rodzaju plików korzysta oraz jaki jest cel ich zastosowania:
 • Logi serwera i zapamiętywanie adresu IP.
  Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji osoby odwiedzającej Stronę. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Dane te posłużą Administratorowi również do tworzenia statystyk, które wykorzystujemy do oceny użyteczności Strony oraz jej optymalizacji
 • Google Analytics oraz pliki cookie. Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.].
 • Google AdWords.
 • Piksel Facebook.
 • Google Custom Search Engine.
 • Google Double Click.
 • Wtyczki społecznościowe.