loga

Oś Priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
Poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

BENEFICJENT
BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

TYTUŁ PROJEKTU
Zagraniczna promocja produktów BESTA poprzez udział w programie promocji branży budowy i wykańczania budowli.

CELE PROJEKTU
Celem Projektu jest wypromowanie oferty Wnioskodawcy, tj. systemów osłon okiennych pod marką BESTA, poprzez realizację działań promocyjnych, dzięki którym zwiększona zostanie skala prowadzonej przez Spółkę działalności eksportowej i osiągnięte zostaną bezpośrednie rezultaty ilościowe.

PLANOWANE EFEKTY
Podpisanie 25 kontraktów handlowych zagranicznych.

Zwiększenie przychodów z eksportu produktów

Skuteczne zbudowanie pozytywnego wizerunku oferty eksportowej w skali międzynarodowej

Nawiązanie współpracy z zagranicznymi strategicznymi partnerami handlowymi,

Pozyskanie nowych zagranicznych kontaktów handlowych z potencjałem ich efektywnego wykorzystania w długim okresie.

WARTOŚĆ PROJEKTU

605 500.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH

363 300.00 PLN

www.mapadotacji.gov.pl