loga

Пріоритетна вісь: 3 Підтримка інновацій на підприємствах
Захід: 3.3 Підтримка просування та інтернаціоналізації інноваційних підприємств
Дія: 3.3.3 Підтримка MŚP у просуванні товарних брендів – Go to Brand
БЕНЕФІЦІАР
BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
НАЗВА ПРОЕКТУ
Закордонне просування продукції BESTA через участь у програмі просування в галузі будівництва та оздоблення будівель.
ЦІЛІ ПРОЕКТУ
Метою Проекту є просування пропозиції Заявника, тобто систем віконних покриттів марки BESTA, шляхом здійснення рекламних заходів, завдяки яким будуть збільшені масштаби експортної діяльності Компанії та досягнуті прямі кількісні результати.
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Підписання 25 закордонних торгових контрактів.
Збільшення доходів від експорту продукції.
Ефективне формування позитивного іміджу експортної пропозиції в міжнародному масштабі.
Налагодження співпраці з іноземними стратегічними торговими партнерами.
Укладення нових зовнішньоекономічних контактів з потенціалом їх ефективного використання в довгостроковій перспективі.
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
605 500,00 PLN
ВНЕСОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОШТІВ
363 300,00 PLN
www.mapadotacji.gov.pl