Пріоритетна вісь: 6 Підвищення потенціалу підприємств та підготовка до цифрової трансформації в умовах пандемії COVID-19
Захід: 6.2 Підтримка MŚP в області діджиталізації – Бонуси на діджиталізацію
БЕНЕФІЦІАР
BESTA IM. STANISŁAWA TOMKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
НАЗВА ПРОЕКТУ
Цифрове управління виробництвом шляхом впровадження системи MES
ЦІЛІ ПРОЕКТУ
Мета проекту – забезпечити Бенефіціару умови для ефективного функціювання в ситуації епідемії інфекційних захворювань (і не тільки) шляхом впровадження в практику компанії нового процесу – діджиталізації процесу управління виробництвом.
ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Діджиталізація планування виробництва та звітності з виробництва за допомогою системи MES (Manufacturing Execution System – система управління виробництвом).
ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ
241 700,00 PLN
ВНЕСОК ЄВРОПЕЙСЬКИХ КОШТІВ
205 455,00 PLN
Фінансується як частина відповіді Євросоюзу на пандемію COVID-19